Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Jákvæð raunávöxtun á árinu þrátt fyrir háa verðbólgu

Afkoma eignasafna jákvæð um 103 milljarða króna.

eignastyring skjar eignastyring skjar

Afkoma ársins reyndist mun betri en útlit var fyrir langt fram eftir árinu. Hrein nafnávöxtun sameignardeildar var 8,6% eða 0,5% raunávöxtun. Séreignarleiðir skiluðu frá 6,0% til 8,6% nafnávöxtun.

Heildareignir námu 1.288 milljörðum króna í árslok og var afkoma eignasafna jákvæð um 103 milljarða.

Framlag erlendra hlutabréfa til ávöxtunar ársins vó mest en framlag allra eignaflokka var jákvætt á árinu, ólíkt árinu á undan þegar innlend og erlend hlutabréf höfðu neikvæð áhrif á ávöxtun sjóðsins.

Vægi erlendra hlutabréfa lækkað en aukið vægi erlendra skuldabréfa

Eignasamsetning sameignardeildar tók nokkrum breytingum á árinu. Vægi hlutabréfa hefur lækkað, þá einna helst erlendra hlutabréfa og vægi erlendra skuldabréfa aukist eða um 6% sem hluti af heildareignum sameignardeildar. Samanlagt vægi hlutabréfa lækkaði þannig úr 56% árið 2022 og stóð í 51% í árslok 2023.

Tryggingafræðileg staða -6,8% í árslok

Tryggingafræðileg staða sjóðsins nam í upphafi árs 2023 –5,6%, þar sem heildarskuldbindingar eru umfram heildareignir sjóðsins. Há verðbólga á árinu auk þess sem raunávöxtun eigna var undir viðmiði í tryggingafræðilegu uppgjöri leiddi til 1,2% lækkunar á stöðunni í árslok 2023.

Lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga 33,2 milljarðar króna

Lífeyrisgreiðslur úr sameignardeild námu 33,2 milljörðum króna og hækkuðu um 31,5% frá fyrra ári. Lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar og hækka miðað við vísitölu neysluverðs sem hækkaði um 8% 2023.

Í lok árs fengu 24.222 sjóðfélagar lífeyri. Nýjum sjóðfélögum á lífeyri fjölgaði talsvert frá árinu áður. Ástæðuna má meðal annars rekja til breytinga á samþykktum í upphafi árs þar sem aldursmörk vegna töku ævilangs lífeyris voru lækkuð úr 65 ára í 60 ára aldur.

Alls eiga rúmlega 186 þúsund sjóðfélagar réttindi í sameignardeild.

Greidd iðgjöld til sjóðsins jukust um 12,4% á milli ára.

Sameignardeild

Tímabil Nafnávöxtun Raunávöxtun
Ávöxtun 2023 8,6% 0,5%
Árleg ávöxtun sl. 5 ár 10,8% 4,8%

* Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME eins og birtist í ársreikningi.

 

Séreignardeildir

Yfirlit yfir hreina nafnávöxtun séreignardeilda

Tímabil Verðbréfaleið Ævileið I Ævileið II Ævileið III
Ávöxtun 2023 8,6% 7,2% 6,0% 6,0%
Meðaltal sl. 5 ár 10,8% 8,6% 6,8% 4,0%

2023 starfsemisauglýsing