Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Ævileið II

Hentar vel fyrir sjóðfélaga 55 ára og eldri

Gengisþróun séreignarsjóðs

Árleg nafnávöxtun

Nafnávöxtun tímabila

m.v. gengi 31.05.2024

Frá áramótum

3,2%

3 ára meðaltal

3,3%

5 ára meðaltal

5,6%

Samsetning eignasafns

31.03.2024

Stærstu eignir

31.03.2024

 • Heiti Vægi
 • Seðlabanki Íslands (RIKS 33 0321) 5,0%
 • Stefnir - Skuldabréfaval 4,5%
 • IS Sértryggð skuldabréf VTR 3,9%
 • Vanguard Global Stock 3,6%
 • Arion banki hf. (ARION CBI 26) 3,4%
 • Lánasýsla ríkisins (RIKS 30 0701) 2,9%
 • State Street World Index Equity 2,9%
 • Endurlán ríkissjóðs (RIKS 26 0216) 2,7%
 • Lánasýsla ríkisins (RIKB 31 0124) 2,5%
 • Lánasjóður sveitarfélaga ohf. (LSS150434) 2,5%
 • Vanguard Global Bond Index Fund 2,5%
 • Lánasýsla ríkisins (RIKB 28 1115) 2,5%
 • Reitir fasteignafélag hf. (REITIR150527) 2,4%
 • Arion banki hf. (ARION T2I 33) 2,3%
 • Íslandsbanki hf. (ISB CBI 30) 2,2%
 • Hlutfall af heild 45,8%

Fyrir hverja

Ævileið II hentar vel þeim sem eru að ávaxta sinn séreignarsparnað til miðlungi langs tíma eða lengur en 5 ár. Þessi leið hentar því vel fyrir sjóðfélaga sem eru 55 ára eða eldri og þeim sem vilja takmarka áhættu.

Ævileið II er áhættuminni en Ævileið I og stefnt er að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu. Hlutabréf nema um fjórðung af safninu að jafnaði, þar sem vægi erlendra verðbréfa er meira en innlendra. Markmið Ævileiðar II er að skila stöðugri ávöxtun með takmarkaðri áhættu.

Almennt séð er gengið út frá því að hlutabréf gefi hærri ávöxtun til lengri tíma en skuldabréf. Hinsvegar eru meiri líkur á sveiflum í ávöxtun hlutabréfa og því er áhættan meiri.

Ævileið I

Ævileið II

Ævileið III

Meiri áhætta

Lengri fjárfestingartími

Yngri sjóðfélagi

Minni áhætta

Styttri fjárfestingartími

Eldri sjóðfélagi

Ævilína: Sjálfvirk færsla milli Ævileiða eftir aldri

Þú getur valið sjálfvirka tilfærslu á milli Ævileiða eftir aldri og færist eignin við eftirfarandi aldursmörk:

 • Ævileið I: yngri en 55 ára
 • Ævileið II: eldri en 54 ára
 • Ævileið III: Frá úttekt

Fjárfestingarstefna

Ævileið II horfir einkum til miðlungs langs tíma við ávöxtun fjármuna að teknu tilliti til áhættu. Ævileið II hefur heimild til að fjárfesta meðal annars í hlutabréfum og skuldabréfum, bæði skráðum og óskráðum, hlutdeildarskírteinum sjóða, innlánum og öðrum fjármálagerningum.

Stefnt er á að hlutfall skuldabréfa sé um 75% af safninu og hlutabréf um 25% af safninu. Heimilt er að fjárfesta bæði í innlendum og erlendum verðbréfum en hámarksfjárfesting í erlendum verðbréfum er 50% af eignum.

Ævileið II stefnir að því að 15% eigna séu í erlendri mynt og 85% í íslenskum krónum.

Markmið um meðalbinditíma skuldabréfaflokka er um 6 ár hjá Ævileið II.

Helstu upplýsingar úr rekstri við lok árs 2023

Ævilína

1. júlí 2017

Stofndagur

Fjárfestingar

3.476

Stærð í milljónum króna

Fólk Á Vinnumarkaði

0,2%

Rekstrarkostnaður

Séreignarsparnaður

0,08%

Viðskiptakostnaður

Jóhann Guðmundsson Jóhann Guðmundsson

Jóhann Guðmundsson

eignastýring

Við val á fjárfestingarleið er gott að huga meðal annars að því hve langt er í útgreiðslu, hver eignastaða þín er og hvert viðhorf þitt til áhættu er. Fjárfestingarleiðir okkar bjóða upp á mismunandi eignasamsetningu til að mæta ólíkum þörfum sjóðfélaga eins og aldri og áhættuþoli.

Séreignarsparnaður

Sækja um séreignarsparnað

Þú þarft aðeins að skrá þig inn með rafrænum skilríkjum og fylla út samning um séreignarsparnað. Við látum launagreiðanda vita.

Sækja um