Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Helstu reglur um lán

Hér eru helstu reglur og viðmið sem gilda um lán til íbúðakaupa hjá sjóðnum.

Rafræn umsókn um lán og greiðslumat

Lánsréttur

Til þess að hafa lánsrétt þá þarft þú að uppfylla eitt af þessum skilyrðum:

 • Hafa greitt iðgjöld í 6 af síðustu 12 mánuðum fyrir umsókn.
 • Hafa greitt iðgjöld til sjóðsins í að lágmarki 36 mánuði fyrir umsókn.
 • Vera maki lífeyrisþega enda hafi maki lánsumsækjenda átt lánsrétt.

Þú þarft einnig að hafa skráð lögheimili á Íslandi og lán hjá sjóðnum mega ekki vera í vanskilum.  Ef um er að ræða hjón eða fólk í staðfestri sambúð er nóg að annar aðilinn sé með lánsrétt.

Kanna lánsrétt

Allt að 70% veðhlutfall

Að hámarki er lánað 70% af fasteignamati eða kaupverði eignar ef um er að ræða fasteignakaup. Ekki er miðað við verðmat. Ef hlutfall lána frá öðrum lánastofnunum er umfram 20% af veðrými, er hámarks veðsetning 65% af fasteignamati eða kaupsamningsverði, ef um er að ræða fasteignakaup. Ef áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins eru hærri en hámarkslán hjá sjóðnum þá er lagt sérstakt mat á þá umsókn út frá hagsmunum sjóðsins, þrátt fyrir reglur um veðsetningarhlutfall.

Einnig þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Aðeins er lánað gegn veði í íbúðarhúsnæði.
 • Húsnæðið þarf að vera að fullu í eigu umsækjanda/lántaka.
 • Ef annar aðili en maki, sem er giftur eða í staðfestri sambúð með lántaka, á eignarhlut með lántaka er ekki hægt að fá lán út á þá eign.

Upphæð láns og lánstími

 • Lágmarksfjárhæð láns er 1.000.000 kr.
 • Hámarksfjárhæð er 75.000.000 kr.
 • Lánstími er 5 til 40 ár.

Tekjur sem tekið er mið af í greiðslumati

 • Að jafnaði er miðað við tekjur sem koma fram á staðgreiðsluyfirliti frá ríkisskattstjóra fyrir síðustu 12 mánuði.
 • Þegar sótt er um lán með rafrænni umsókn þá fylgir henni bæði skattframtal og staðgreiðsluyfirlit og því þarf ekki að senda þær upplýsingar sérstaklega inn.
 • Ef umsækjandi vill gera grein fyrir öðrum tekjum sem ekki koma fram á á staðgreiðsluskrá þá þarf að skila inn viðeigandi gögnum í umsókn þeim til staðfestingar. Sjóðurinn áskilur sér rétt til þess að leggja mat á þau gögn út frá sínum innrireglum.
 • Við greiðslumat er ekki tekið mið af leigutekjum. 

Ekkert uppgreiðslugjald

Ekkert uppgreiðslugjald er á húsnæðislánum og er hægt að greiða þau upp, eða greiða inn á þau hvenær sem er.

Rafrænt ferli

Til að kanna greiðslugetu og hefja umsóknarferlið er farið í gegnum rafrænt greiðslumat.  Þú skráir þig með rafrænum skilríkjum og kerfið leiðir þig áfram. Með upplýstu samþykki þínu sækjum við öll gögn sem nauðsynleg eru til að hefja úrvinnslu umsóknarinnar.

Athugaðu að gjald er tekið fyrir hvert greiðslumat. Þess vegna hvetjum við lántakendur til að hafa í huga viðmið sjóðsins um lántöku og viðmið Seðlabanka Íslands um hámarkshlutfall greiðslubyrðar.  

Reiknaðu þitt lán Greiðslumat

Hámarkshlutfall greiðslubyrðar við lántöku

Seðlabankinn hefur sett reglur um hámark greiðslubyrðar fasteignalána í hlutfalli við tekjur neytenda.

Hámark mánaðarlegrar greiðslubyrðar allra fasteignalána lántaka má ekki fara yfir 35% af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum neytenda þegar fasteignalán er veitt. Hámarkið má þó vera 40% ef um er að ræða fyrstu fasteignakaup.

Við útreikning á greiðslubyrðarhlutfallinu er miðað við að lán séu jafngreiðslulán. Fyrir óverðtryggð lán er reiknað með 40 ára lánstíma og samningsvöxtum en þó að lágmarki 5,5% vöxtum. Ef lánið er verðtryggt þá er reiknað með 25 ára lánstíma með samningsvöxtum en þó að lágmarki 3% vöxtum.

Algengar spurningar um lán

Á ég rétt á láni?

Þú átt rétt á láni ef þú hefur greitt iðgjöld í 6 af s.l. 12 mánuðum fyrir umsókn eða í samtals 36 mánuði fyrir umsókn.

Skráðu þig með rafrænum skilríkjum inn á Mínar síður til að staðfesta hvort þú átt lánsrétt. 

Hvaða tryggingu þarf ég að veita fyrir láninu?

Aðeins er lánað gegn íbúðarhúsnæði á Íslandi í eigu lántaka. 

Áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins, mega við lánveitingu ekki vera umfram 70% af verðmæti veðs eins og það er tilgreint í grein þessari. 

Ef veðsetning vegna lántöku eða veðflutnings lána hjá sjóðnum er umfram 65% er almennt gerður áskilnaður um að veðsetning til þriðja aðila (annars en Lífeyrissjóðs verzlunarmanna) nemi ekki hærra hlutfalli en 20% af metnu virði veðsins. 

Veðsetning skal reiknuð út frá söluverði samkvæmt kaupsamningi þegar um lánveitingar í tengslum við fasteignaviðskipti er að ræða. Annars skal miða við gildandi fasteignamat. 

Hver er hámarks- og lágmarksfjárhæð láns?

Hámarksfjárhæð sjóðfélagaláns til einstaklings, hjóna eða sambúðarmaka er kr. 75.000.000.

Lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000.

 

Hvert er hámarksveðhlutfall láns?

Að hámarki er lánað 70% af fasteignamati eða kaupverði eignar ef um er að ræða fasteignakaup. Ekki er miðað við verðmat.

Ef hlutfall lána frá öðrum lánastofnunum er umfram 20% af veðrými, þá er hámarks veðsetning 65% af fasteignamati eða kaupsamningsverði, ef um er að ræða fasteignakaup.

Ef áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins eru hærri en hámarkslán hjá sjóðnum þá er lagt mat á það út frá hagsmunum sjóðsins, þrátt fyrir reglur um veðsetningarhlutfall.

Hver er hámarkslánstími?

Val er um lánstíma frá 5 árum til 40 ára.

Fjöldi gjalddaga er 12 á ári.

Get ég fengið lánsveð?

Nei, lánsveð eru ekki í boði.

Get ég greitt upp lán eða inn á höfuðstól?

Já, lán má greiða upp hvenær sem er án nokkurs kostnaðar.

Vinsamlega setjið lánsnúmer í skýringu greiðslu / tilvísun.
Greiða má inn á reikning 0515-26-010200 kt: 430269-4459.

Þarf maki minn að gerast samskuldari?

Já, í þeim tilvikum ef hann á fasteignina sem boðin er fram sem veð í heild eða hluta á móti lántaka. Einnig þarf maki að gerast samskuldari ef hann er greiðslumetinn ásamt lántaka.

Get ég fengið lán út á eign sem annar en maki á með mér?

Ef annar aðili en maki, sem er giftur eða í staðfestri sambúð með lántaka, á eignarhlut með lántaka er ekki hægt að fá lán út á þá eign.

Hvernig finn ég út hver greiðslubyrði láns verður?

Lánareiknivélin reiknar úr greiðslubyrði láns og hvernig greiðslur skiptast á lánstímanum.

Hvað þýðir að lán sé með jöfnum greiðslum (annuitet)?

Þegar lán er með jöfnum greiðslum þá er mánaðarleg greiðslubyrði jöfn út lánstímann (ef lánið er verðtryggt þá hækkar hún). Mánaðarlegar greiðslur eru því lægri í upphafi, en eignamyndun er hægari.

Hvað þýðir að lán sé með jöfnum afborgunum?

Þegar lán er með jöfnum afborgunum þá er greitt jafnt af höfuðstól allan tímann. Mánaðarleg greiðslubyrði er því hærri í upphafi, en fer svo lækkandi þar sem að vaxtabyrði minnkar. Eignamyndun er hraðari.

Hvað gerist með vexti óverðtryggðra lána þegar 3 ára vaxtatímabili lýkur?

Tilkynning er send viðkomandi aðila að minnsta kosti 30 dögum áður en vaxtabreyting á sér stað sbr. við 35. gr. laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda.  Ef þú aðhefst ekkert festast vextir á láninu þínu aftur til þriggja ára og þá á þeim kjörum sem eru í boði á slíkum lánum á þeim tíma, en upplýsingar um vaxtakjör á hverjum tíma má nálgast á vefsíðu sjóðsins. Þú hefur jafnframt val um að færa þig í verðtryggt lán á þessum tíma án lántökugjalds.

Hvað gerist með vexti verðtryggðra lána þegar 5 ára vaxtatímabili lýkur?

Tilkynning er send viðkomandi aðila að minnsta kosti 30 dögum áður en vaxtabreyting á sér stað sbr. við 35. gr. laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda. Ef þú aðhefst ekkert festast vextir á láninu þínu aftur til fimm ára og þá á þeim kjörum sem eru í boði á slíkum lánum á þeim tíma, en upplýsingar um vaxtakjör á hverjum tíma má nálgast á vefsíðu sjóðsins.

Er greiðslumat frá öðrum en Lífeyrissjóði verzlunarmanna tekið gilt?

Nei eingöngu greiðslumat frá Lífeyrissjóði verzlunarmanna er tekið gilt. Áður en samningur um fasteignalán er gerður skal meta lánshæfi og greiðslumat allra umsækjanda.

Um lánshæfismat og greiðslumat er vísað til 6. tl. og 15. tl. 1. mgr. 4. gr., 20. gr., 22. gr., 23. gr. og 24. gr. laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda.

Get ekki fengið lán ef tekjur mínar eru í erlendum gjaldmiðli?

Það er ekki hægt að taka mið af erlendum tekjum í greiðslumati.

Ef þú ert einnig með launatekjur í íslenskum krónum, getur greiðslumat grundvallast á þeim tekjum, til samræmis við gjaldmiðil lánsins.

Umsækjandi verður að hafa lögheimili á Íslandi.

Lífeyrissjóður verslunarmanna veitir góð lán með lágum vöxtum, sem skiptir miklu máli fyrir sjóðsfélaga.

Úr könnun meðal sjóðfélaga