Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Hvað er tilgreind séreign?

Tilgreind séreign er sérstök tegund séreignarsparnaðar sem hentar sérstaklega vel þeim sem eru komnir í hálfleik á vinnumarkaði. 

 

Meiri séreign, minni samtrygging

Tilgreind séreign myndast við skiptingu á skyldubundna iðgjaldinu. Þú hefur val um að ráðstafa næstum fjórðungi þíns mánaðarlega iðgjalds í tilgreinda séreign. Þannig eykur þú séreignarsparnað á kostnað réttinda til samtryggingar. 

Tilgreind Séreign
Tilgreind Séreign

Hverjum hentar tilgreind séreign?

Tilgreind séreign gæti hentað þér ef þú ert að komast á seinni hluta starfsævinnar. Ef valið er að greiða í tilgreinda séreign þá fer minna í samtryggingu. Tilgreind séreign gæti hentað þér ef þú hefur nú þegar áunnið þér góð réttindi til ævilangs lífeyris eða ert fjárhagslega vel settur.  

 • Enginn kostnaður að stofna tilgreinda séreign hjá okkur
 • Þú getur nýtt tilgreinda séreign við kaup á fyrstu íbúð
 • LV tekur ekki þóknun fyrir rekstur fjárfestingarleiða sinna í séreign
 • Erfist eins og önnur séreign 

Af hverju hentar tilgreind séreign síður yngra fólki

Ávinnsla réttinda tekur mið af aldri þínum, þannig færðu meira fyrir peninginn þegar þú ert yngri en hlutfallslega minna með hækkandi aldri. Það getur því verið afar verðmætt að greiða í samtryggingu fyrri helming starfsævinnar.

Með því að ráðstafa öllu í samtryggingu þá verða greiðslur ævilangs lífeyris og áfallalífeyris hærri sem getur verið mjög verðmæt trygging ef þú lendir í slysi eða veikist alvarlega. 

 • Meira réttindi fyrir iðgjaldið þegar þú ert yngri
 • Hærri ævilangur lífeyrir 
 • Aukin áfallavernd

Þitt er valið!

Ef þú vilt ráðstafa hluta af iðgjaldi í tilgreinda séreign þarftu að fylla út umsókn á Mínum síðum. Ef þú gerir ekkert fer allt iðgjaldið í samtryggingu. 

Sækja um tilgreinda séreign Skoða reiknivél

Algengar spurningar um tilgreinda séreign

Geta allir greitt í tilgreinda séreign?

Allir þeir sem greiða 15,5% lágmarksiðgjald hafa val um að ráðstafa 3,5% í tilgreinda séreign.

Hver er munurinn á séreign og tilgreindri séreign?

Séreign er valfrjáls sparnaður, viðbót við lögbundin lífeyrissparnað. Ef þú sparar 2-4% af þínum launum þá greiðir launagreiðandi 2% mótframlag. Þú getur hafið úttekt við 60 ára aldur og fengið allt greitt í einu ef þú vilt. 

Tilgreind séreign er hluti af lögbundnum lífeyrissparnaði.  Þú hefur val um að ráðstafa næstum fjórðungi af 15,5% lögbundna iðgjaldinu þínu í tilgreinda séreign eða 3,5% af 15,5%. Hægt er að taka út tilgreinda séreign frá 62 ára með ákveðnum skilyrðum.

Hvenær má taka út tilgreinda séreign?

Tilgreind séreign er laus til útborgunar frá 62 ára aldri, en þá er greiðslunum dreift þar til þú nærð 67 ára aldri. Sé innstæða undir ákveðnum viðmiðum, kr. 1.616.426*, átt þú rétt á að óska eftir því að innstæðan verði greidd út í eingreiðslu.

* 1.janúar 2023. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs.

Greiði ég skatt af greiðslum úr tilgreindri séreign?

Greiðslur úr lífeyrissjóðum og greiðslur séreignar eru skattlagðar eins og aðrar launatekjur en þú getur nýtt persónuafslátt þinn til þess að lækka skattana. 

Við sjáum um að skila staðgreiðslu af lífeyrisgreiðslum til skattayfirvalda. Skattkort eru rafræn og nauðsynlegt er að láta vita hversu hátt hlutfall af skattkorti þú vilt nýta hjá sjóðnum.

Persónuafsláttur

 • Skattkort lækkar skattinn því það veitir rétt til persónuafsláttar á staðgreiðsluári.  Eigi lífeyrisþegi ónýttan persónuafslátt er mikilvægt að láta sjóðninn vita.
 • Lífeyrisþegar geta nýtt allt að 100% af ónýttu skattkorti maka til skattalækkunar.
 • Við fráfall maka geta lífeyrisþegar nýtt skattkort makans í 9 mánuði frá og með andlátsmánuði.

Erfist tilgreind séreign?

Já, tilgreind séreign erfist við fráfall og skiptist inneign þín á milli maka og barna þinna samkvæmt reglum hjúskapar- og erfðalaga. Samkvæmt þeim fær maki 2/3 og börn 1/3. Ekki er greiddur erfðafjárskattur en reiknaður er tekjuskattur við útborgun séreignarsparnaðar. Ef þú lætur ekki eftir þig maka eða börn rennur inneignin til dánarbúsins.

Börn eða maki geta afsalað sínum hluta og er þá útbúin sérstök yfirlýsing þess efnis á skrifstofu sjóðsins sem aðilar þurfa að undirrita.

Inneignin er laus til útgreiðslu eftir að skipting hefur verið framkvæmd en erfingjum stendur einnig til boða að ávaxta inneignina áfram hjá sjóðnum. Kynntu þér fjárfestingarleiðir séreignarnarsparnaðar.

Hefur tilgreind séreign áhrif á greiðslur hjá TR?

Já, tilgreind séreign hefur áhrif á greiðslur hjá TR. Séreign sem er hluti lögbundins framlags í lífeyrissjóð eins og tilgreind séreign lækka greiðslur lífeyris frá TR.

Skerðir tilgreind séreign lífeyri frá TR?

Já, tilgreind séreign og önnur séreign sem tilheyrir 15,5% lágmarksiðgjaldinu skerðir greiðslur frá TR frá og með 1. janúar 2023 og er sömuleiðis ekki undanþegin þátttöku í dvalarkostnaði á stofnun fyrir aldraða og fleira.

Ein undantekning er þó á því; Þeir sem þegar hafa hafið töku lífeyris hjá TR fyrir 1. janúar 2023 munu ekki verða fyrir skerðingu. 

Ef ég veikist eða lendi í slysi?

Verðir þú að hætta störfum vegna örorku af völdum slyss eða veikinda áttu rétt á að fá inneign þína í séreignar greidda út á minnst sjö árum eða á þeim tíma sem vantar upp á 60 ára aldur. Sé innstæða undir ákveðnum viðmiðum, kr. 1.616.426*, átt þú rétt á að óska eftir því að innstæðan verði greidd út í eingreiðslu eða á skemmra tímabil en fyrrgreind sjö ár. 

 

* 1.janúar 2023. Viðmiðunarfjárhæð þessi breytist árlega í hlutfalli við breytingu á vísitölu neysluverðs.

Hefur tilgreind séreign áhrif á örorku- og makalífeyri?

Já, með því að ráðstafa hluta af iðgjaldi í tilgreinda séreign þá lækkar á móti sú áfallavernd sem fæst með fullu iðgjaldi í samtryggingu. Áfallaverndin er þó áfram til staðar af því iðgjaldi sem greitt er til samtryggingar.

Ég á íbúð get ég nýtt tilgreinda séreign inn á lán?

Nei, ef þú átt íbúð þá er ekki í boði að nýta tilgreinda séreign. Ef þú ert með séreignarsparnað þá getur þú nýtt hann til að greiða inn á lán.

Get ég nýtt tilgreinda séreign skattfrjálst til kaupa á fyrstu íbúð?

Já, með breytingum á lögum um lífeyrissjóði í janúar 2023 er það hægt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sjá nánar á vef Skattsins.

 • Ef að þú ert með séreignarsparnað þá þarft þú fyrst að nýta hann áður en þú nýtir tilgreindu séreignina. 
 • Tilgreind séreign er greidd í lok hvers almanaksár, eða þegar liggur fyrir að hvaða marki hámarksfjárhæð hefur verið nýtt með greiðslu séreignarsparnaðar.
 • Ráðstöfun tilgreindar séreignar inn á lán er að jafnaði í formi eingreiðslu
 • Nýta má iðgjöld vegna tilgreindrar séreignar sem greidd eru frá og með 1.janúar 2023

Sækja um tilgreinda séreign

Hér má finna rafrænar umsókn um tilgreinda séreign. Skráðu þig inn og gakktu frá þinni umsókn.

Veldu umsókn

Error
Umsókn

Ert þú ekki örugglega með séreignarsparnað?

Þú færð 2% framlag frá launagreiðanda ef þú leggur fyrir 2 eða 4% í séreignarsparnað. Skoðaðu niðurstöðuna með þínum forsendum en athugaðu að aðeins er gert ráð fyrir 3,5% ávöxtun og úttekt frá 67 ára aldri. Aðeins til viðmiðunar.

ára

Error

kr.

Error
Framlag þitt
Error

ára

Error

Þitt framlag

0 kr.

Sparnaður á mánuði

0 kr.

Útborguð laun lækka um

0 kr.

Heildarinneign

0 kr.

Þar af ávöxtun

0 kr.

Á mánuði í 10 ár

0 kr.

Villa.