Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Verðtryggð lán

Val er um tvenns konar verðtryggð lán:

Verðtryggð lán

4,2%

fastir vextir í 60 mánuði

Verðtryggð lán

4,17%

fastir vextir

Verðtryggð lán eru annaðhvort með fasta vexti út lánstímann eða með fasta vexti í 60 mánuði. 

Fastir vextir út lánstímann haldast óbreyttir óháð því vaxtastigi sem ríkir hverju sinni. Þess vegna er lántakinn ekki berskjaldaður fyrir breytingum á vaxtakjörum.

Fastir vextir í 60 mánuði eru endurskoðaðir á 60 mánaða (5 ára) fresti og geta þá, eftir atvikum, tekið breytingum. Þegar vaxtatímabilinu lýkur eftir 60 mánuði, tekur við nýtt 60 mánaða vaxtatímabil á þeim vöxtum sem þá eru í gildi.

Stjórn sjóðsins ákvarðar vexti og breytingar á þeim samkvæmt nánari ákvæðum í skilmálum skuldabréfs.

Jafnar greiðslur (annuitet)

Það þýðir að afborganir eru jafnar út lánstímann, þó þannig að þær breytast í takt við breytingu vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Lántaki greiðir höfuðstólinn hægar niður fyrstu árin en afborgun af höfuðstól fer svo stigvaxandi eftir því sem líður á lánstímann. Heildarvaxtakostnaður við lánið er því hærri en af lánum sem bera jafna afborgun á höfuðstól. Á móti kemur að mánaðarleg afborgun er lægri.

Jafnar afborganir 

Það þýðir að afborganir af höfuðstól eru þær sömu út lánstímann að teknu tilliti til hækkunar vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Slík lán greiðast því nokkuð hraðar niður en lán með jöfnum greiðslum og er því heildarvaxtakostnaður við þau lægri.

Verðtryggð lán hafa almennt lægri greiðslubyrði, a.m.k. til að byrja með, í samanburði við óverðtryggð sjóðfélagalán og verður þess vegna eignamyndun hægari.

Verðtryggð lán

Óverðtryggð lán

Eiginleikar

Eiginleikar

Lægri greiðslubyrði a.m.k. til að byrja með.

Hærri greiðslubyrði a.m.k. til að byrja með.

Gott að hafa í huga

Gott að hafa í huga

 • Verðbætur bætast við höfuðstól.
 • Mögulegt misgengi verðlags og launaþróunar.
 • Vextir geta hækkað/lækkað umtalsvert við nýja vaxtaákvörðun í takt við markaðsaðstæður.
 • Meiri sveiflur geta verið í greiðslubyrði.

Verðtryggð lán

Eiginleikar

Lægri greiðslubyrði a.m.k. til að byrja með.

Gott að hafa í huga

 • Verðbætur bætast við höfuðstól.
 • Mögulegt misgengi verðlags og launaþróunar.

Óverðtryggð lán

Eiginleikar

Hærri greiðslubyrði a.m.k. til að byrja með.

Gott að hafa í huga

 • Vextir geta hækkað/lækkað umtalsvert við nýja vaxtaákvörðun í takt við markaðsaðstæður.
 • Meiri sveiflur geta verið í greiðslubyrði.

Jafnar greiðslur

Jafnar afborganir af höfuðstól

Eiginleikar

Eiginleikar

 • Lægri greiðslubyrði fyrst í stað.
 • Verðbólga hefur meiri áhrif á höfuðstól verðtryggðra lána.
 • Greiðslubyrði hærri fyrst, en lækkar svo.
 • Verðbólga hefur minni áhrif á höfuðstól óverðtryggðra lána.

Gott að hafa í huga

Gott að hafa í huga

 • Léttari greiðslubyrði í byrjun og getur því auðveldað töku óverðtryggðs láns.
 • Léttari greiðslubyrði við lántöku getur gefið aukið svigrúm við fasteignakaup.
 • Lækkun greiðslubyrði á lánstímanum eykur þol skuldara vegna mögulegrar lækkunar á tekjum þegar líður á lánstímann.
 • Hraðari niðurgreiðsla höfuðstóls lækkar heildarkostnað.

Jafnar greiðslur

Eiginleikar

 • Lægri greiðslubyrði fyrst í stað.
 • Verðbólga hefur meiri áhrif á höfuðstól verðtryggðra lána.

Gott að hafa í huga

 • Léttari greiðslubyrði í byrjun og getur því auðveldað töku óverðtryggðs láns.
 • Léttari greiðslubyrði við lántöku getur gefið aukið svigrúm við fasteignakaup.

Jafnar afborganir af höfuðstól

Eiginleikar

 • Greiðslubyrði hærri fyrst, en lækkar svo.
 • Verðbólga hefur minni áhrif á höfuðstól óverðtryggðra lána.

Gott að hafa í huga

 • Lækkun greiðslubyrði á lánstímanum eykur þol skuldara vegna mögulegrar lækkunar á tekjum þegar líður á lánstímann.
 • Hraðari niðurgreiðsla höfuðstóls lækkar heildarkostnað.

Algengar spurningar um lán

Á ég rétt á láni?

Þú átt rétt á láni ef þú hefur greitt iðgjöld í 6 af s.l. 12 mánuðum fyrir umsókn eða í samtals 36 mánuði fyrir umsókn.

Skráðu þig með rafrænum skilríkjum inn á Mínar síður til að staðfesta hvort þú átt lánsrétt. 

Hvaða tryggingu þarf ég að veita fyrir láninu?

Aðeins er lánað gegn íbúðarhúsnæði á Íslandi í eigu lántaka. 

Áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins, mega við lánveitingu ekki vera umfram 70% af verðmæti veðs eins og það er tilgreint í grein þessari. 

Ef veðsetning vegna lántöku eða veðflutnings lána hjá sjóðnum er umfram 65% er almennt gerður áskilnaður um að veðsetning til þriðja aðila (annars en Lífeyrissjóðs verzlunarmanna) nemi ekki hærra hlutfalli en 20% af metnu virði veðsins. 

Veðsetning skal reiknuð út frá söluverði samkvæmt kaupsamningi þegar um lánveitingar í tengslum við fasteignaviðskipti er að ræða. Annars skal miða við gildandi fasteignamat. 

Hver er hámarks- og lágmarksfjárhæð láns?

Hámarksfjárhæð sjóðfélagaláns til einstaklings, hjóna eða sambúðarmaka er kr. 75.000.000.

Lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000.

 

Hvert er hámarksveðhlutfall láns?

Að hámarki er lánað 70% af fasteignamati eða kaupverði eignar ef um er að ræða fasteignakaup. Ekki er miðað við verðmat.

Ef hlutfall lána frá öðrum lánastofnunum er umfram 20% af veðrými, þá er hámarks veðsetning 65% af fasteignamati eða kaupsamningsverði, ef um er að ræða fasteignakaup.

Ef áhvílandi uppreiknaðar veðskuldir að viðbættu láni sjóðsins eru hærri en hámarkslán hjá sjóðnum þá er lagt mat á það út frá hagsmunum sjóðsins, þrátt fyrir reglur um veðsetningarhlutfall.

Hver er hámarkslánstími?

Val er um lánstíma frá 5 árum til 40 ára.

Fjöldi gjalddaga er 12 á ári.

Get ég fengið lánsveð?

Nei, lánsveð eru ekki í boði.

Get ég greitt upp lán eða inn á höfuðstól?

Já, lán má greiða upp hvenær sem er án nokkurs kostnaðar.

Vinsamlega setjið lánsnúmer í skýringu greiðslu / tilvísun.
Greiða má inn á reikning 0515-26-010200 kt: 430269-4459.

Þarf maki minn að gerast samskuldari?

Já, í þeim tilvikum ef hann á fasteignina sem boðin er fram sem veð í heild eða hluta á móti lántaka. Einnig þarf maki að gerast samskuldari ef hann er greiðslumetinn ásamt lántaka.

Get ég fengið lán út á eign sem annar en maki á með mér?

Ef annar aðili en maki, sem er giftur eða í staðfestri sambúð með lántaka, á eignarhlut með lántaka er ekki hægt að fá lán út á þá eign.

Hvernig finn ég út hver greiðslubyrði láns verður?

Lánareiknivélin reiknar úr greiðslubyrði láns og hvernig greiðslur skiptast á lánstímanum.

Hvað þýðir að lán sé með jöfnum afborgunum?

Þegar lán er með jöfnum afborgunum þá er greitt jafnt af höfuðstól allan tímann. Mánaðarleg greiðslubyrði er því hærri í upphafi, en fer svo lækkandi þar sem að vaxtabyrði minnkar. Eignamyndun er hraðari.

Hvað þýðir að lán sé með jöfnum greiðslum (annuitet)?

Þegar lán er með jöfnum greiðslum þá er mánaðarleg greiðslubyrði jöfn út lánstímann (ef lánið er verðtryggt þá hækkar hún). Mánaðarlegar greiðslur eru því lægri í upphafi, en eignamyndun er hægari.

Sækja um lán og lánabreytingar

Hér má finna allar helstu umsóknir og beiðnir sem varða lántakendur. 

Veldu umsókn

Error
Umsókn