Fara á efnissvæði

Sláðu inn leitarorð

Aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga

Aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga styður við langtímaárangur við ávöxtun eignasafna. 

PRI – Principles for Responsible Investment, skilgreinir ábyrgar fjárfestingar sem aðferðafræði við að stýra eignasöfnum með tilliti til umhverfisþátta, félagslegra þátta og stjórnarhátta, bæði hvað varðar:

  1. fjárfestingarákvarðanir og uppbyggingu eignasafna
  2. eigendahlutverk, t.d. þar sem LV er hluthafi eða skuldabréfaeigandi

1. Eignastýring út frá UFS 

UFS greining er hluti af fjárfestingarferli LV og litið er m.a. til þriggja aðferða:

Samþætting (e. ESG integration)

Skipuleg beiting UFS greiningar í fjárfestingarferli og stýringu eignasafna til viðbótar við hefðbundna fjármálagreiningu.

Skimun (jákvæð/neikvæð) (e. positive/negative screening)

Formleg skimun fjárfestingarkosta m.t.t. tiltekinna UFS viðmiða. Skimun getur verið jákvæð, þ.e. fjárfest í útgefenda byggt á viðmiðum, eða neikvæð, þ.e. útgefandi er útilokaður eða seldur.

Þema- og áhrifafjárfestingar (e. thematic & impact investing)

Val á fjárfestingakostum sem stuðla að ákveðnum jákvæðum markmiðum innan umhverfis- eða félagslegra viðmiða auk þess að skila fjárhagslegum ábata.

2. Framkvæmd hluthafastefnu út frá UFS

LV sinnir umboðsskyldu sinni gagnvart útgefendum fjármálagerninga í eignasafni sjóðsins til að stuðla að sjálfbærni í rekstri þeirra.

Virkt eignarhald (e. active ownership)

Samtal við útgefendur fjármálagerninga og eftirfylgni áherslna LV varðandi efnislega þýðingarmikla UFS þætti. Þannig stuðlar sjóðurinn að því að UFS málefni séu tekin á dagskrá og upplýst til fjárfesta. Ýmist beitir LV sér einn eða í samvinnu við aðra fjárfesta.

Upplýsingagjöf og gagnsæi (e. reporting and transparency)

Opin upplýsingagjöf um ráðstöfun atkvæða á hluthafafundum þar sem greidd eru atkvæði um UFS tengd málefni.